Ramprofiler

Ramprofilerna kan vara kvadratiska, rektangulära eller runda och är alltid försedda med en slits.

På bilden visas längst till vänster en rektangulär samt därefter en rund profil avsedd för plåt med ca 1,5-2 mm tjocklek.

Därefter visas en kvadratisk profil avsedd för svetsade galler. Denna har slitsen ocentrerat placerad.

Längst till höger visas en kvadratisk profil avsedd för krenelerade galler.