Site-
karta

Sträckmetall / 2017-05

Restpartier och specialartiklar

Artikel-
nummer
Benämning Hålarea
%
Vikt/enh
kg
Antal Enhet
411-0061Sträckmetall,DC01,1000x1000
ma 6x3 g 1,6x0,6
74,21st
3117-012466Sträckmetall,SS1142,1000x2000
ma 12x9,3 g 2,3x1,5 rundhål,pv
Hål 6 mm
5110,71st
93487-010365Sträckmetall,Zink,1000x2000
ma 10x7,5 g 1,0x1,0 rundhål,pv
Rheinzink Aero 63 / Hål 5 mm
635,323st
451-0060Sträckmetall,RF,1000x1000
ma 6x3 g 0,5x0,5
Magnetiskt rostfritt
6312st