Site-
karta

Filterduk / 2017-05

Restpartier och specialartiklar

Artikel-
nummer
Benämning Hålarea
%
Antal Enhet
6211-012045Filterduk, PET, b 1020
mv 0,120 tr 0,088 mesh 122
33,50,9lpm