Site-
karta

Om Sintab Produkt AB

Vi är ett familjeföretag som startades på 1970-talet med målsättningen att tillhandahålla material för sållning, siktning och filtrering med inriktning främst mot spannmålsindustrin. Redan från början fanns ett litet lagersortiment av perforerad plåt, metall- och syntetduk.

Verksamheten har vuxit genom åren, men den ursprungliga inriktningen på att leverera produkter med hål / genomsläpp har vi hållit fast vid. Produktområden har tillkommit efter hand och produkterna har hittat nya användningsområden långt utanför de ursprungliga såll- och siktapplikationerna.

Eftersom vår ambition hela tiden varit att serva våra kunder med snabba leveranser har lagret vuxit ur lokalerna ett antal gånger. Sedan början av 2001 finns vi i våra nuvarande lokaler på Kristinebergs Industriområde i Oxie strax utanför Malmö.

Vår målgrupp är företagskunder i Sverige. Det kan tex. vara smidesverkstäder, plåtslagare, byggföretag eller företag inom livsmedelsindustrin, men även återförsäljare inom tex. stål- och metallbranschen.

Under åren har vi konstaterat att våra produkter behövs inom de mest skiftande branscher: från teatrar och konstnärer till hundpensionat och lantbrukare förutom de traditionella kundgrupperna. Varje kund har sin egen åsikt och prioritet om både estetik och funktion förutom de självklara parametrarna: pris och, framför allt, leveranstid. Testa oss!

Försäljningsvillkor