Site-
karta

Gallerdurk och Trappsteg / 2017-05

Restpartier och specialartiklar

Artikel-
nummer
Benämning Hålarea
%
Vikt/enh
kg
Antal Enhet
7483-5060726Trappsteg,vfz,700x255x43x3
Håldurk,uppkragad,10/50+drän.
5,926st
9146-1700Trappsteg,vfz,1000x260x2,0
Håldurk,uppkragad, rh 12+drän
213,510st