Site-
karta

Materialkvaliteter - Syntet

Filterduken tillverkas i nedanstående syntetmaterial:

Polyamid - PA 6.6 och PA 6

Filterdukar i polyamid är nötningsbeständiga och har bra beständighet mot alkaliska lösningar. Polyamid är det vanligaste materialet i filterdukar och det finns ett mycket stort antal olika masköppningar att tillgå.

Polyester - PET

Polyester har en sämre nötningsbeständighet och alkalibeständighet än polyamid, men har en bättre syra- och lösningsmedelsbeständighet och tåler en högre arbetstemperatur. Även i polyester finns ett ganska stort antal olika masköppningar tillgängliga.

Polypropylén - PP

Polypropylén har en bra beständighet mot både syror, alkali och lösningsmedel, men har en begränsad nötningsbeständighet och klarar inte av högre arbetstemperaturer.

Fluorcarbon - E-CTFE och ETFE

Filterdukar i fluorcarbon har en bra beständighet mot de flesta kemiska ämnen och klarar ganska höga arbetstemperaturer. De har dessutom en bra ljusbeständighet. Utbudet av olika masköppningar är dock begränsat.

Poly-Ether-Ether-Ketone - PEEK

Detta material har egenskaper i stort sett som fluorcarbon, men tåler en ännu högre arbetstemperatur, upp till 250 C.

Filterduk i PEEK tas endast hem på beställning.